יום שני, 2 באפריל 2018

יום שלישי 3/4/2018


Strength:

Alternate A/B
A- deadlift
5-5-5-3-3-1-1
B- seated DB press
10-10-6-6-3-3-3
mobility between sets: 3-way shoulder stretch
Conditioning:

AMRAP in 12min
7 ring dips
9 ring rows (elevated feet)
11 russian KB swings (heavy)

אין תגובות:

פרסום תגובה