יום שני, 2 באפריל 2018

יום שני 2/4/2018


Strength:

3 supersets of:
10 weighted step ups /side
10 side plank twists /side
mobility between sets: hip circles and windmills

Conditioning:

AMRAP in 15min
200m run
20m farmer carry
20 wall balls

אין תגובות:

פרסום תגובה