יום שבת, 10 בפברואר 2018

יום חמישי 15/2/2018


Skill/Strength:

Snatch
3 cycles of: 1rep every 20sec x8
increase weight every cycle
2 cycles of: 1rep every 30sec x4

Conditioning:

TABATA 1: Double unders
TABATA 2: burpees/mt.climbers
TABATA 3: side plank hip rise/ plank hold

אין תגובות:

פרסום תגובה