יום שבת, 10 בפברואר 2018

יום שני 12/2/2018


Strength:

strict T2B
8-10 reps x4 sets

Conditioning:

AMRAP in 12min of:
20 sit-ups
10 left-arm overhead walking lunges
10 right-arm overhead walking lunges

אין תגובות:

פרסום תגובה