יום ראשון, 31 בדצמבר 2017

יום שלישי 2/1/2018


Strength/Conditioning:

a. max UB HSPU in 40sec
b. 7x 90sec rounds of:
1min single unders
HSPU - 30-40% of a

Conditioning:

4 rounds of: (for max reps/distance)
1min KB Swings
1min Farmer carry
1min DU

אין תגובות:

פרסום תגובה