יום שבת, 9 בדצמבר 2017

יום שלישי 12/12/2017


Strength:

4 Sets of
10 strict T2B
10 back extensions

Conditioning:

AMRAP in 20min
10 Power cleans
10 push ups
30 DU

אין תגובות:

פרסום תגובה