יום רביעי, 17 במאי 2017

יום חמישי 18/5/2017


Strength:

press
5-5-5-5-5@80% max

Conditioning:

for time:
800m run
5 rope climbs
10 KB front rack walking lunges
4 rope climbs
14 KB front rack walking lunges
3 rope climbs
18 KB front rack walking lunges
2 rope climbs
22 KB front rack walking lunges
1 rope climb
800m run

אין תגובות:

פרסום תגובה