יום שבת, 27 במאי 2017

יום חמישי 1/6/2017


Strength:

push press
3-3-3-3-3@85%
front squat
3-3-3 @85%

Conditioning:

4 rounds of
18 KB Swings
15 ball slams
12 plank DB rows
9 burpees

אין תגובות:

פרסום תגובה