יום שבת, 1 באפריל 2017

יום חמישי 6/4/2017


Strength:

Deadlift
5-5-5-5-5@65%

Conditioning:

with a partner complete 5 rounds each of:
40m sled push
40m farmer carry
40m wheelbarrow
40m partner carry

אין תגובות:

פרסום תגובה