יום שבת, 22 באפריל 2017

יום חמישי 27/4/2017


Strength:

3 rounds for weight:
3 weighted pull ups
3 shoulder press

Conditioning:

AMRAP in 2min
KB Snatches (R)
rest 1min
AMRAP in 2min
KB Snatches (L)
rest 1min
AMRAP in 2min
Double unders
rest 1min
AMRAP in 2min
T2B

אין תגובות:

פרסום תגובה