יום שבת, 19 בנובמבר 2016

יום שני 21/11/2016


SKILL:

KB Swing
variations

WOD:

For time:
20 KB Swings
10 Push ups
20 KB Swings
10 Pull ups
20 KB Swings
10 Air squats
20 KB Swings
10 Sit ups
20 KB Swings
10 Box jumps

אין תגובות:

פרסום תגובה