יום ראשון, 4 בספטמבר 2016

יום שני 5/9/16

SKILL:

Hand balance

WOD:

3 rounds of:
800m run
3 rope climbs
15 T2B

אין תגובות:

פרסום תגובה