יום שבת, 25 ביוני 2016

יום ראשון 26/6/2016

Strength:

TGU
4X3

WOD:

1,000m run
100m farmer carry
90 Double unders
80 sit ups
70 KB swings
60m bear crawl
50 jumping lunges
40 pike push ups
30 jumping jacks
20 around the world
10 burpees

אין תגובות:

פרסום תגובה