יום שבת, 28 במאי 2016

יום ראשון 29/5/2016

Strength:

TGU
4x4 each side

WOD:
AMRAP in 17min
10 KB SDHP
20 Single hand KB Snatch
30 Uneven KB walking lunges

*every 3min do 3 burpees

אין תגובות:

פרסום תגובה