יום חמישי, 3 במרץ 2016

יום חמישי 3/3/16

STRENGTH:

ring push ups
15x3

WOD:

"HELEN"
3 rounds for time
run 400m
21 KB swings
12 pull ups

אין תגובות:

פרסום תגובה