יום חמישי, 24 במרץ 2016

יום חמישי 24/3/16

Strength:

ring support

WOD:

AMRAP in 25min
1 rope climb
2 skin the cat
3 burpee to plat
4 overhead lunges
5 pull ups
6m balance carry
7 over the shoulder
800m run

אין תגובות:

פרסום תגובה