יום רביעי, 16 במרץ 2016

יום רביעי 16/3/16

SKILL:

clean pulls

WOD:

30 Hang power clean
30 Alt. Single Unders
3 rope climbs
20 Hang power clean
20 Alt. Single Unders
2 rope climbs
10 Hang power clean
10 Alt. Single Unders
1 rope climbs

אין תגובות:

פרסום תגובה