יום שבת, 2 בינואר 2016

יום רביעי 6/1/2016

Skill:

Snatch
3-3-3-3-3

WOD:

5 rounds of
10 squat clean
15 box jumps

אין תגובות:

פרסום תגובה