יום שבת, 23 בינואר 2016

יום שלישי 26/1/2016

Strength:

handstand hold
60sec or less x5

WOD:

2 rounds of:
20 burpees
6x6m shuffle run
30 DU
6x6m shuffle run
40 jumping squats
6x6m shuffle run
50 mountain climber
6x6m shuffle run

אין תגובות:

פרסום תגובה