יום שבת, 9 בינואר 2016

יום שני 11/1/2016

Skill:

Climb up

Hero WOD: "Tommy Mac"

2 rounds for time:
12 Burpees
12 Thruster 115/75
12 Burpees
12 Power Snatch 115/75
12 Burpees
12 Push Jerks 115/75
12 Burpees
12 Hang Squat Clean 115/75
12 Burpees
12 OHS 115/75

אין תגובות:

פרסום תגובה