יום שישי, 4 בדצמבר 2015

יום שישי 4/12/15

אימון, אוכל וחברים, זה הולך טוב ביחד...


WOD:

2 rounds of 40:20 intervals

KB around the world
broad jump
atomic push up
bench hopes
rope climb
Ali shuffle
GHD sit ups
row

אין תגובות:

פרסום תגובה