יום שישי, 25 בדצמבר 2015

יום חמישי 31/12/15

היום האחרון לשנת 2015!!!

WOD:

20x15="300"


25 Pull-ups
50 Deadlifts (61/43)
50 Push-Ups
50 Box Jumps 
50 Floor Wipers (61/43)
50 Single-Arm Kettlebell Clean-and-Press (16/12) *25 each arm 
25 Pull-Ups

אין תגובות:

פרסום תגובה