יום שני, 9 בנובמבר 2015

יום שני 9/11/15

Skill:

KB Swing:
one hand, alternating, power swing

WOD:

20 DB snatch
800m run
16 DB snatch
800m run
12 DB snatch
400m run
8 DB snatch
400m run

אין תגובות:

פרסום תגובה