יום שבת, 21 בנובמבר 2015

יום ראשון 22/11/15

Strength:

Single leg strength - 
working toward pistol squats

WOD:

2 rounds of
10x10m shuttle run
20 alt. DB snatch
30 mountain climbers
40 goblet squats
50 single unders
60 russian twists
1 rope climb

אין תגובות:

פרסום תגובה