יום שבת, 14 בנובמבר 2015

יום שני 16/11/15

Skill:

KB Snatch

WOD:

10 bomber push ups
11 T2B
12 power cleans
13 thrusters
14 box jumps
15 pull up burpee
14 box jumps
13 thrusters
12 power cleans
11 T2B
10 bomber push ups

אין תגובות:

פרסום תגובה