יום שבת, 24 באוקטובר 2015

יום ראשון 25/10/15

Strength:

Overhead squat
5-5-5

WOD:

AFAP - "Kinda Pentathlon"
60m sprint
max distance Javelin throw
max distance long jump
max weight KB G2O
1500m run

*חציו השני של האימון יתקיים בגן השעשועים

יום שני 26/10/15

Strength:

Split Jerk
5-5-5

Partner WOD:

21 push ups
21 chest throw
15 V-ups
15 med ball sit-ups
9 pull-ups
9 ball slams 
3 air squats
30m partner carry (each)

יום שלישי 27/10/15

Skill:

muscle-up transition

WOD:

5 rounds for time
2 muscle ups/ pull up+dip
2 TGU
200m run

יום רביעי 28/10/15

Strength:

clean
5-5-5

WOD:

10 rounds of
1 rope climb
max time L-sit


* לבוא עם גרביים גבוהות / טייפ להגנה מהחבל

יום חמישי 29/10/15

Strength:

ring push ups
20-15-10

WOD:

1-EMOM for 10min
20 KB swings

2-EMOM for 10 min
20 KB SDHP

יום רביעי, 21 באוקטובר 2015

יום חמישי 22/10/15

Strength:

Bench press
5-3-1

WOD:

2 rounds for time
50 barbell walking lunges
50 pull ups

יום שלישי, 20 באוקטובר 2015

יום שני, 19 באוקטובר 2015

יום שלישי 20/10/15

Skill:

Hand balancing/walk

WOD:

a. 10min EMOM
35 DU/70 single

b. 10 X 100m
rest by HR

יום ראשון, 18 באוקטובר 2015

יום שני 19/10/15

Strength:

Shoulder Press
5-3-1

WOD:

Hero WOD "BADGER"
3 Rounds For Time of:
30 squat clean (43)
30 pull ups
run 800m

יום ראשון 18/10/15

Strength:

Back squat
5-3-1

WOD:

AMRAP in 25 min
20m obstacle run
10 burpees
20 t2b
bear crawl back

יום שלישי, 13 באוקטובר 2015

יום רביעי 14/10/15

Strength:

deadlift
3-3-3

WOD:

5 rounds of
20 DB snatch
10 overhead walking lunges
400m run

יום שלישי 13/10/15

Skill:

Kipping

WOD:

AMRAP in 30min
2-4-6-8-10-12...
push ups
KB clean
box jump

יום ראשון, 11 באוקטובר 2015

יום שני 12/10/15

Strength:

shoulder press
3-3-3

WOD:

40:20 intervals for max reps

farmer carry
battle rope
tire flips
KB swing
rebounder med ball slams
log shouldering

complete 3 rounds 
post max rep round

יום שבת, 10 באוקטובר 2015

יום ראשון 11/10/15

Strength:

back squat
3-3-3


WOD:

5 rounds of
60 DU / 120 singles
20 pullups
10 hang power clean


להביא חבלי קפיצה אישיים*

יום שני, 5 באוקטובר 2015

יום שלישי 6/10/15

STRENGTH:

Front squat
5-5-5

WOD:

21-15-9
wall balls
pull-ups

יום רביעי 7/10/15

STRENGTH:

Deadlift
5-5-5

WOD:

20 kickthroughs 
800m run 
20 push jerk 
800m run 
15 kickthroughs 
800m run 
15 push jerk 
800m run 
10 kickthroughs 
800m run 
10 push jerk 

יום חמישי 8/10/15

STRENGTH:

bench press
5-5-5

WOD:

3 rounds for time of
15 ring dips
15 snatchs