יום שני, 21 בספטמבר 2015

24/9/15 יום חמישי

A.
Back Squat
5-5-5 (80% of RM1)

B.
Every minute, on the minute, for 16 minutes:
Even minutes – 10 Burpees
Odd minutes – 5 Power Cleans
(use the heaviest weight you believe you can successfully handle – note weight used)

אין תגובות:

פרסום תגובה