יום שני, 21 בספטמבר 2015

21/9/15 יום שני

In teams of two, complete as many rounds and reps as possible in 25 minutes of:
52 Wall Ball Shots (10/6)
52 Power Cleans (40/30)
52 Burpees
52 Kettlebell Swings (24/16)

אין תגובות:

פרסום תגובה