יום רביעי, 16 בספטמבר 2015

17/9/15 יום חמישי

 A.
    Skill
    Handstand push ups
    
    כל מי שלא יודע לעלות לעמידת ידיים יתרגל מההתחלה את המיומנות
    
מתקדמים שיודעים כבר לעלות יתרגלו עמידת ידיים ללא עזרת קיר והליכת ידיים
    
    B.
    Three rounds for time of:
    400 Meter Run
    20 Box Jumps (60/50)
    10 Strict Handstand Push-Ups
    

אין תגובות:

פרסום תגובה