יום שבת, 4 ביולי 2015

7/7/15 יום שלישי

Strength
power clean
5 sets x 3 reps

Wod
Complete for time:
21-18-15-12-9-6-3
Push Press
Burpees

*Push Press 40/30

אין תגובות:

פרסום תגובה