יום ראשון, 26 ביולי 2015

26/7/15 יום ראשון

Retest

Crossfit total
5-3-1-1-1-1
back sqaut
press
deadlift


27/7/15 יום שני

Skill
Handstand Push-up

Wod
Complete for time:
10 Rounds of 
100m Sprints

28/7/15 יום שלישי

Strength
thrusters
5 x 3

Wod
EMOM – 24 Minutes
Minute 1 – 16 Pistol Squats
Minute 2 – 14 Toes to Bar
Minute 3 – 12 Burpees

29/7/15 יום רביעי

test

a) Max Height Box Jump
b) Max Distance Broad Jump
c) 400m Sprint

30/7/15 יום חמישי

Strength
Jerk
5 x 3

Wod
AMRAP – 10 Minutes
5 Push Jerk
5 Bar Facing Burpees

יום שבת, 18 ביולי 2015

19/7/15 יום ראשון

A)
banch press
5 x 3

B)
 AMRAP – 10 Minutes
 15 KB Swings
 10 Push Ups
 5 Burpees

20/7/15 יום שני

A) SKILL

Snatch

4 ROUND OF:
400 meter run
and pull ups for 
max

21/7/15 יום שלישי

A) STRENGTH
weighted push ups
5 x 3

WOD
"Grace"
30 reps of 
Clean & Jerk

22/7/15 יום רביעי

A) SKILL
Knees to Elbows

B) WOD
 AMRAP – 10 Minutes
 200m Run
 10 Sit Ups
 5 Deadlifts @ 65%

23/7/15 יום חמישי

A) STRENGTH
back sqaut
5 x 3

B) WOD
Complete 10 rounds for time:
6 pull ups
3 Back squat
4 HSPU
Time Cap – 26 Minutes

יום ראשון, 12 ביולי 2015

12/7/15 יום ראשון

Strength
hang power clean
5 x 3

“Kalsu”
emom 5 burpees
100 thrusters
20 min time cap

13/7/15 יום שני


100m Sprint x 8
200m Sprint x 4 
400m Sprint x 2
800m Sprint x 1

Rest as needed!

Cesh out

100 Sit Ups
50 Hollow Rocks

14/7/15 יום שלישי

Strength
front squat
5 x 3

Complete for time:
800 meter run
and pull ups for max

15/7/15 יום רביעי

Skill
clean

Wod
Complete for time:
50 Back Squats (65% OF RM1)
40 KB Swings (32/24)
30 Box Jumps (60/50)

16/7/15 יום חמישי

Strength
hang pwoer snatch
5 x 3

EMOM – 12 Minutes
Minute 1 – 20 SDHP
Minute 2 – 10 Toes To Bar
Minute 3 – 5 Hang Power Snatch

יום רביעי, 8 ביולי 2015

יום שישי 10/7/15 - אימון חוף!

אימון חוף קיצי וחגיגי בשדות ים ביחד עם מתאמנים מקרוספיט פרדס חנה-כרכור, בואו להיות חלק מהקהילה!
אה, כן ולהזיע... ;)
כנסו לדף האירוע בפייסבוק לפרטים נוספים ואישור הגעה

https://www.facebook.com/events/984914111553666/

יום שבת, 4 ביולי 2015

5/7/15 יום ראשון

Wod
Crossfit total6/7/15 יום שני

skill
Clean

Wod
Every minute on the minute for 21 minutes:
Minute 1: 5 deadlift 
Minute 2: 4 Sumo deadlifts 
Minute 3: 200m Sprint

7/7/15 יום שלישי

Strength
power clean
5 sets x 3 reps

Wod
Complete for time:
21-18-15-12-9-6-3
Push Press
Burpees

*Push Press 40/30

8/7/15 יום רביעי

Skill
Snatch

Wod
Complete for time:
500m Run
100 Air Squats
400m Run
80 Air Squats
300m Run
60 Air Squats
200m Run
40 Air Squats
100m Run
20 Air Squats

9/7/15 יום חמישי

Strength
Overhead Squat
5 sets  x 3 reps

Wod
Compelte for time:
5 rounds of
5 Overhead Squat
5 Strict Pull Ups
10 Clapping Push UPs