יום שבת, 27 ביוני 2015

יום ראשון 28/6/2015

Strength:

Pistols

WOD:

amrap in 15min
10 ring dips
40m farmer carry
10 burpees


יום שני 29/6/2015

Skill:

KB Swings

WOD:

30-25-20-15-10
KB Swings
Pull ups

יום שלישי 30/6/2015

Strength:

Handstand

WOD:

5 rounds for time of
25 walking lunges
15 hang power clean
400m run

יום רביעי 1/7/2015

אתם יודעים שחיכיתם לה והיא חוזרת לסיבוב שני... קבלו את ברברה :)

Skill:

Rope climb

WOD:  "Barbara"

5 rounds /3min rest
20 pull ups
30 push ups
40 sit ups
50 air squats

יום חמישי 2/7/2015

Strength:

Jerk

WOD:

TABATA
thrusters
KB swings
TGU

יום שבת, 13 ביוני 2015

יום ראשון 14/6/2015

strength:
front squat 5X5

wod:
3 rounds of 
30 wall ball
10 Burpees
20 Hollow body rock

יום שני 15/6/2015

Skill:
KB Clean

WOD:
1 min stations/ 10sec rest for 9 min
hang power clean
wall ball
KB swings

יום שלישי 16/6/2015

strength:
ring push ups

WOD:
AMRAP in 25min
20 SDHP
800m run
20 push ups

יום רביעי 17/6/2015

Skill:
running

WOD:
50-30-20 KB cleans
200m intermediate run

יום חמישי 18/6/2015

Strength:
shoulder press 3X6

WOD:
EMOM for 10 min
40m dash + 6 burpees
40m dash + 8 burpees
40m dash + 10 burpees
continue to add 2 every minute


יום שבת, 6 ביוני 2015

7/6/15 יום ראשון

strength
L-sit 
3 set for max sec

wod
"barbara"
5 rounds of
20 pull ups
30 push ups
40 sit ups
50 air squat

rest 3 min between rounds

time cap 40 min

8/6/15 יום שני

skill
Turkish get up

wod
amrap in 20min
40 superman
30 kb clean (15/side)
20 rebound box jumps 

9/6/15 יום שלישי

strength
dips on box
3 sets of max

wod
21-15-9
toes to bar
wall ball

10/6/15 יום רביעי

strength
push jerk

wod
5 rounds of
30 sit ups
20 SDHP
200m run

11/6/15 יום חמישי

strength
handstand push ups

wod
for time:
50 lunges
40 sit ups
30 push ups
20 gobblet squat
10 pull ups
20 gobblet squat
30 push ups
40 sit ups
50 lunges